Läs mer om IBM

IBM

IBM Aspera tar ett annat tillvägagångssätt för att ta itu med utmaningarna med överföring av stora datamängder över globala WAN. Istället för att optimera eller påskynda dataöverföringen, eliminerar Aspera underliggande flaskhalsar med hjälp av en banbrytande transportteknik, och fullt ut utnyttjar tillgänglig nätverksbandbredd för att maximera hastigheten och snabbt skala upp utan någon teoretisk gräns.

Det finns 1 produkt