Välkommen till DANMONSHOP

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av teknisk utrustning, produkter och lösningar för pro audio och video till t.ex. radio- och Tv-stationer, efterbearbetning av film/video, videoproducenter, Teatrar samt presentations- och kommunikationslösningar för företag och institutioner.

Danmon Group har mer än 40 års erfarenhet av design, leverans och installation av helhetslösningar med fokus på Radio och TV Broadcast. Bland våra kunder finns några av de största företagen och institutionerna i såväl Skandinavien som internationellt. I nära dialog med våra kunder ser vi till att de får bästa möjliga lösningarna, med fokus på deras företags nuvarande och framtida behov.

Vårt mål är att fortsätta bygga våra kunders förtroende för vår verksamhet med uppdraget att koppla ihop företag med sin publik när som helst, var som helst i världen.

Spara tid och inspireras av vår webshop Danmonshop inom Radio och TV Broadcast samt de senaste trenderna och produkterna för ditt företag.